Αρχείο για 20 Μαρτίου, 2015

Γρφει ο enikos

Από τη μια δεν είμαι σίγουρη εάν είναι όντως ο δήμος Αθήνας, ήτοι ο Γιώργος Καμίνης, αρμόδιος για τα εν λόγω γλυπτά.

Από την άλλη, τα 2000 ευρώ δεν θα ήταν πιο ωφέλιμα σε ανέργους δημοσιογράφους; Δεν ξέρω πως το σκέφτηκε το Δ.Σ. τώρα που, όπως ακούω, προχωρά σε ενοικιάσεις του ανακαινισμένου χώρου του, ήτοι αυξάνει τα εισοδήματά του. Αισιόδοξα σκεπτόμενη ίσως οι ενοικιάσεις έχουν εξασφαλίσει στη γραμματέα επαρκές ρευστό και για τη φροντίδα των υποαπασχολουμένων μελών και για την συμμετοχή της σε έργα εξωραϊσμού.

Advertisement