Αρχείο για 13 Δεκεμβρίου, 2014

Η τελειότις

Posted: 13 Δεκεμβρίου, 2014 in Uncategorized

δεν είναι ζήτημα γονιδίων.

Η αναθεώρηση του παρόντος έγκειται μόνο στην κτήτορα (όπως το γράφω)