Αρχείο για Απρίλιος, 2014

Για το killing moon λέω. Διαλέξτε όποια εκδοχή προτιμάτε. (Ας μην αυτοπεριοριζόμεθα)