Αρχείο για 3 Μαΐου, 2011

Όλη η Ελλάδα σε αποχαιρετά με βαθύτατη θλίψη…