Αρχείο για 15 Φεβρουαρίου, 2011

Toυ έρωτα και του θανάτου

Τόσο λυρικός και minimal συνάμα…