Αρχείο για 7 Φεβρουαρίου, 2011

Δεν υπάρχει τίποτα που να φοβάμαι περισσότερο από τον ίδιο τον Φόβο…

Το ιστολογείν για τη σημερινή ημέρα