Αρχείο για 13 Ιουλίου, 2009

Αριστερά. Τι πρέπει να γίνει;
-Που να ξέρω! Τα @@ μου τα έκοψα την προηγούμενη φορά.

Vauro στην εφημερίδα Manifesto

Advertisement